فعاليتهاي رزم انتظاران

فعاليت هاي سبک رزم انتظاران حضرت مهدي ،عج، به سه دسته تقسيم مي شود.

الف – فعاليتهاي فرهنگي

ب – فعاليتهاي ديني

ج – فعاليتهاي ورزشي

الف. فعاليتهاي فرهنگي:

مهمترين فعاليتهاي فرهنگي اين ستاد شرکت در کليه ي راه پيمايي ها و اکثر تجمعات اجتماعي مي باشد. همچنين راه اندازي و شرکت در دسته هاي عزاداري و هيأت ها از ديگر فعاليتهاي ستاد مي باشد. ضمناً در محل ستاد در مواقع ولادتها و شهادت ائمه اطهار مراسم عزاداري و شادي برگزار مي شود و همچنين اين ستاد با شرکت دسته جمعي در نماز جمعه حضور خود را در عرصه ي اجتماعي به تصوير مي کشند.

ب. فعاليتهاي ديني:

فعاليتهاي ديني اين ستاد تشکيل شده از برگزاري کلاسهاي قرآن و احکام در محل خود ستاد و همچنين خواندن دعاهاي وارد در خصوص فرج آقا امام زمان ،عج، که همراه با کليه ي اعضا در محل ستاد انجام مي شود.

ج. فعاليتهاي ورزشي:

فعاليتهاي اين ستاد در جنبه ي ورزشي بسيار گسترده است به طوري که با شرکت در جشنواره هاي فرهنگي و ورزشي و همچنين برگزاري مراسم هاي فرهنگي ورزشي که مهمترين آنها جشنواره ي فرهنگي و ورزشي به مناسبت نيمه ي شعبان مي باشد تلاش مي کند که وظيفه ي خطير خود را در اين امر به انجام رساند. اميد است که خداوند متعال توفيق عمل صالح و بندگيش را به ما عطا فرمايد.

انشاا...