زندگينامه حاج احمد علمايي

اينجانب در سال 1323 در روستاي هريس از توابع شهر سراب به دنيا آمدم و در خانواده اي مذهبي و ازعلما که زبانزد خطه ي آذربايجان رشد کردم پدربزرگ من به نام ميرزامحمد به خاطر تبهر خاص در امر سخنوري و منبر و اشاعه مکتب آل محمد ،ص، در آن منطقه معروف بود و اين امر مهم در همه اقوام و فاميل ما اثر مثبت داشت. همين تفکر مذهبي و اجراي کامل دستورات دين در خانواده به حمدا... ما را به سمت و سوي خداوند هدايت کرد. در سن هفت سالگي نماز را شروع کردم و در سيزده سالگي روز مي گرفتم و اعمال ديني را انجام مي دادم. در ده سالگي به تهران آمدم و در پانزده سالگي ورزش کشتي کچ را در باشگاه نادري واقع در چهارراه استامبول شروع کردم، در هفده سالگي به درجه مربي گري رسيدم و در همان باشگاه شروع به تعليم دادن کردم و اين کار را ادامه دادم تا به امروز که در خدمت شما هستم و انشاا... ادامه خواهم داد تا ظهور آقا امام زمان ،عج، . من از خداوند خواسته ام تا زماني که براي جامعه مفيد هستم عمرم باقي بماند و هرگاه زماني رسيد که ديگر کارايي نداشتم قبل از آنکه عقلم را بگيرد عمرم را بگيرد ،البته با شهادت،

انشاا....