ناصر و مهرداد از بچه هایی بودند که از سن هشت، نه سالگی در کارخانه کار می کردند و اینجانب افتخار همکاری با این دو بزرگوار را داشتم. آنها پدر
خود را از دست داده بودند و با مادر و یک خواهر زندگی می کردند. اوایل انقلاب مهرداد در رابطه با درگیری منافقین در یکی از مساجد تهران به شهادت رسید. ناصر پیش من بود تا زمان فرا
 
     
 

: زندگينامه استاد علمايی

در سال 1323 در روستای هريس از توابع شهر سراب بدنيا آمد ، در خانواده ای مذهبی و از علما که زبانزد

خطه آدربايجان بودند ، زندگی را آغاز کرد ، عشق به اهل بيت و اجرای دستورات دينی ازاو
 
   
   
           
 

 

کليپ

بزودی انشاء الله

 
 
   

 

فعاليتهاي فرهنگي
فعاليتهاي ديني
فعاليتهاي ورزشي
فعاليتهاي فرهنگي

فعاليتهاي اين ستاد در جنبه ي ورزشي بسيار گسترده است به طوري که با شرکت در جشنواره هاي فرهنگي و ورزشي و همچنين برگزاري مراسم هاي فرهنگي ورزشي که
 
 
         
   
Design By : M.J --------- Meysam_313@yahoo.com